Po lokalnih volitvah v občini Ruše leta 1998, smo se tisti, ki smo bili izvoljeni v občinski svet občine Ruše, na pobudo Vilija Rezmana dogovorili, da ustanovimo društvo, ki se bo aktivno vključilo in vsesplošno angažiralo pri delu na lokalnem nivoju.

4. februarja leta 1999 je bil v avli doma kulture, ustanovitveni občni zbor društva. Ustanovni člani društva so bili: Vili Rezman, Ladislav Pepelnik, Franc Fašnik, Tone Sračnik, Ivanka Prapertnik, Srečko Dobljekar, Darko Kukovec, Jože Babič, Sašo Ajd, Peter Šmidhofer, Irena Kukovec Stajan, Darinka Mlakar, Igor Kapus, Truda Pepelnik, Danica Vagner, Miro Jaušovec, Melita Zafošnik, Srečko Eigner, Anton Mikuž, Silvo Rep, Stanko Ozim, Anka Poglajen.

Društvo je dobilo prvi upravni odbor v sestavi: Ladislav Pepelnik- predsednik, Vlasta Maurovič- podpredsednica, Vili Rezman - član, Miro Jaušovec,- tajnik, Danica Vagner - blagajnik. Sprejet je bil statut društva in program dela za tekoče leto.

3. marca istega leta je bilo društvo vpisano v register društev na UE Ruše pod številko 76. Sedež društva je bil v Ul.Ruške čete 3, v Rušah. Aktualni sedež je na Falski cesti 24 v Rušah.

Postavljeni so bili temelji za delo društva, ki je v naslednjih letih pustilo velik pečat na mnogih področjih dela in življenja ne samo v občini Ruše ampak tudi širše.

Od leta 2013 ima društvo status društva v javnem interesu.

 

 

Back to top