LIRAŠI SMO PONOVNO ZBOROVALI …

Čeprav se zdijo društveni občni zbori kot ponavljanje vedno istega, nam zmeraj znova ponudijo tudi kakšno novost, informacijo, sporočilo, ki da zborovanju kak »podton«. Letos je za LIRO že bilo takšno leto, kar ob tem, da je društvo napolnilo dvajset let ni nikakršno presenečenje. Pravzaprav smo kar pričakovali vsebinske in druge osvežitve, najprej pa smo kajpak pobrskali po spominu. Gregor in Metka sta si oprtala »nahrbtnik fotografij«, povezanih z delovanjem društva in njegovih bolj ali manj vztrajnih, angažiranih članic(ov). Tako je nastala pestra zbirka, ki smo jo razstavili v Vetru in so si jo udeleženci občnega zbora lahko ogledali. Del fotografskega arhiva pa je prezentiran še v letošnjem LIRINEM ALMANAHU. Morda bo kdo kdaj pripovedoval otrokom, vnukom …, kaj je z LIRO doživel na izletih, potovanjih in drugih prireditvah ter ob tem obujal lepe spomine.

012 Lira OZ 2019 20 let

Razen o našem preteklem delu, o kadrih in financah ter o načrtih za prihodnost, kar je nekoliko bolj podrobno popisano v ALMANAHU, se je na zboru članstva »klepetalo« še marsikaj. Sicer pa je naš ALMANAH, ki izhaja že vrsto let, pravzaprav svojevrstno letno poročilo, kakršnega bomo le s težavo našli še kje drugje. Nekaj posebnega je že po obsegu in po tem, da pač izhaja kot samostojna publikacija. Je tudi društvena kronika, ki jo piše in foto dokumentira več članic in članov že med letom. Na ta način ni le prispevek k »zgodovini«, je tudi prispevek k širjenju splošne kulture. Tako, kot se smemo veseliti vsakega plesa, odpete pesmi, se je upravičeno veseliti še člankov z izletov, družabnih in strokovnih prireditev. Ima pa naš ALMANAH še nekoliko širšo ambicijo – vsaj bežno spremljati dogajanje v našem okolju in se do tega dogajanja analitično opredeliti.     2018 2018    2018  2018        

Za sodelovanje v društvu se je predsednik zahvalil vsem članicam(om). Posebno pozornost je namenil tistim nekaj desetim, ki so društvo ustanavljali in tistim, ki so ostali »naši« celi dve desetletji. Zlasti nekateri, ki jim ni bilo težko žrtvovati svojega prostega časa, pa so dali poseben pečat društvu. Spomnili smo se jih s skromnimi zahvalami in si ob tem želeli, da jih volja pomagati nikoli ne bi zapustila. Brez »pisarne« društvo preprosto ne bi moglo uspešno delovati. »Papirje« in drugo hrani, premetuje, ureja itd. tajnica Metka. Tako kot bi bil predsednik »bos« brez njene pomoči, tako bi bil »bos« tudi, če ne bi nase prevzemala nalog Lidija in Miro, zlasti ko gre za izlete in potovanja, Lidija pa še v zvezi z našo spletno stranjo. Če ne bi že dolga leta Gregor pripravljal razstav, PP predstavitev in s fotografom dokumentiral naše preteklosti, bi bilo poročanje o našem delu pač nekoliko skromnejše in manj zanimivo. Tako pa bo ostalo kar nekaj gradiva za Lirino foto galerijo. Med tem gradivom je seveda veliko takih fotografij, ki jih prispevajo še drugi in jih zaradi tega, ker za vse nimamo podatkov o avtorstvu, označujem s pojmom »arhiv«. Vsem pa gre dolžna zahvala.

 20190329 191654DSCN082720190329 185803

Posebej smo se zahvalili še našemu prvemu in dolgoletnemu predsedniku, še zmeraj zelo aktivnemu članu, Vladu Pepelniku. Menili smo, da je prav, da ga »ovenčamo« z naslovom častni član. Sam pa je, ob nagovoru, izrekel nekaj prijaznih misli še aktualnemu predsedniku in drugim, ki vodijo društvo.

 20190329 191634Grega 20190414 161355

V kadrovskem smislu je na zboru bilo izglasovanih nekaj sprememb. Nič posebej »dramatičnega«, le Laro je v upravnem odboru nadomestil Patrik Vicman, Miro pa je prevzel podpredsedniško vlogo, če omenimo samo opaznejše spremembe. Predsednik je po volitvah izrazil prepričanje, da bo delo v bodoče prav tako uspešno, kot je bilo doslej, in da se bo društvo v povezavi z drugimi še naprej trudilo biti opazen akter. O dobrem sodelovanju z drugimi so nas prepričali bistriški kulturniki, s katerimi sodelujemo od same ustanovitve naprej in ki so nas na občnem zboru razveselili s plesom, petjem in humorjem.

 002 Lira OZ 2019 20 let

Po vsebinski plati se v prihodnje ne obetajo posebne spremembe. Nadaljevati nameravamo z utečenim delom, kolikor nam bodo čas in finance dopuščali. Strinjali pa smo se, da nam izboljšanje dela na dveh področjih, ki sodita v ospredje našega programa, ne bi smelo povzročati kakšnih težav: ustanoviti nameravamo dve sekciji – izletniško/turistično in zgodovinsko/raziskovalno. Na ta način bomo naši dejavnosti skušali dodati že nekaj »žlahtnosti in širine«, upati pa je, da se bo s tem razširila še naša »publicistična ekipa«.

020 Lira OZ 2019 20 let

 

  Po končanem uradnem delu zborovanja, na katerem je z nastopajočimi vred sodelovalo preko sedemdeset prisotnih, se druženje še ni končalo. Nekaj klepetanja ob jedi in pijači se je prileglo in zaključimo lahko z ugotovitvijo: To je bil še en prijeten večer!

 DSCN0802DSCN0802DSCN0802DSCN0802DSCN0802DSCN0802DSCN0802DSCN0802DSCN0802

Back to top