DVE DESETLETJI OBČNIH ZBOROV 0015 Lira Obcni zbor 2018

Po skoraj dvajsetih letih delovanja društva se večini najbrž zdi, da je priprava zbora pravzaprav nekaj povsem rutinskega, kar lahko opravimo brez pretiranega truda. A vsaj za naše društvo to ne drži povsem. Ne gre le za to, da se zberemo, pregledamo, kaj smo počeli v preteklem letu in si na tej osnovi zastavimo nov letni plan dela. Seveda je vse to potrebno, a članstvo, ki še zmeraj sodi med številčnejše, kar zadeva društev v naši občini, si zasluži več kot le »prijaznost in pogostitev« ob koncu. Zato poprej zberemo in analiziramo številne podatke o naših članih(cah), prireditvah, ki se jih udeležimo ali jih sami oz. v sodelovanju z drugimi pripravimo ter izvedemo. Kar precej dela »tiči« za tem celoletnim delom in ko se zberemo na zboru je prav, da tistim, ki postorijo največ, čestitamo in izrazimo zahvalo, čeprav jih izrecno ne imenujemo. Tisti, ki se precej redno udeležujejo večine naših izletov, kulturnih, izobraževalnih ali rekreativnih, dobrodelnih prireditev, to delo natančno poznajo. Tisti, ki se družijo z nami, pa niso člani ali so prisotni na redkeje izbranih prireditvah, pa so o delu obveščeni preko naše spletne strani.

0003 Lira Obcni zbor 2018

Posebnost našega društva v zadnjih letih je še »način« poročanja. V mislih imam ALMANAH, ki izide v obliki publikacije. Ne govori le o realizaciji in planu, med vrsticami lahko preberemo še kak razmislek o svetovnih in lokalnih dogajanjih, pred katerimi ne bi smeli zatiskati oči. Na zboru članstva ALMANAH izročimo članom in ga tudi power point predstavimo. Predstavimo pa še kakšno izbrano kulturno temo. Letos je bila to predstavitev projekta memorialnega parka ruške župnije. Ta kulturna dediščina zasluži več pozornosti, zato je OZ sprejel sklep, da s sklepom opozori na potrebo in našo pripravljenost, da se dediščina aktivneje ohranja ter predstavlja občinsko in župnijsko vodstvo. Upamo, da bo ta gesta dobronamerno sprejeta. Sicer pa bomo v letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine v društvu še posebej delovni. Kakor bo potrebno nekaj več pozornosti nameniti bližajočim se obletnicam: 20 letnici Programa za boljše življenje (letos poleti) in 20 letnici obstoja društva (februarja naslednje leto. Takrat se bo potrebno zamisliti še nad dejstvom, da potrebujemo »svežih moči« za vodenje društva. Do takrat, ko se bosta obletnica in občni zbor »stekla« na skupni prireditvi, pa ste vabljeni na naše aktivnosti ter k pomoči pri delu!

0050 Lira Obcni zbor 20180050 Lira Obcni zbor 20180050 Lira Obcni zbor 2018

0040 Lira Obcni zbor 20180040 Lira Obcni zbor 20180040 Lira Obcni zbor 2018

0050 Lira Obcni zbor 20180050 Lira Obcni zbor 2018

Back to top